Karangan Bahasa Melayu SPM. Berikut adalah contoh karangan cemerlang Bahasa Melayu SPM.

Pasaran kerja masa ini lebih bersifat dinamik ekoran daripada perubahan pesat dalam pembangunan teknologi terkini dan pelbagai keperluan oleh majikan. Majikan lebih mementingkan karakter pekerja seperti kebolehan memimpin, membuat keputusan, kemahiran komunikasi, tahap integriti yang tinggi dan komited terhadap tugas. Sumber: Internet

Petikan di atas menjelaskan bahawa setiap pekerja hendaklah memenuhi piawaian yang dikehendaki oleh setiap majikan. Oleh sebab itu, seseorang yang ingin menceburi bidang pekerjaan perlu memastikan kriteria yang diperlukan oleh jabatan atau syarikat perlu bersedia lebih awal.

Huraikan pendapat anda tentang persediaan remaja sebelum menceburi bidang pekerjaan.

Pendahuluan Mudah : 3 ayat

Ayat Jenis Ayat Ayat Contoh
1 Definisi Menurut Hal (1976) kerjaya dapat
didefinisikan sebagai kerja yang berlaku
dalam kehidupan individu manakala
menurut Kamus Dewan, kerjaya merujuk
kepada profesion atau pekerjaan yang
dipilih sebagai cara mencari nafkah hidup
2 Ayat Isu Namun demikian, dalam dunia tanpa
sempadan hari ini,persaingan untuk
mendapatkan pekerjaan menjadi terlalu
sempit dan hanya mereka yang mempunyai
minat yang mendalam dan usaha yang
kental mampu mendapatkan kerjaya yang
diimpikan.
3 Ayat Tugasan Persoalannya, apakah persediaan remaja
sebelum menceburi bidang pekerjaan?
Solusinya akan dibincangkan secara tuntas
dalam perbincangan ini.

 

10 Ayat Setiap Perenggan Isi

Perenggan Isi Pertama

Ayat Jenis Ayat Ayat Contoh
1 Ayat Topik Pada pendapat saya, antara persediaan remaja sebelum
menceburi bidang pekerjaan ialah mereka harus bersedia dari
segi fizikal dan mental.
2 Ayat
Huraian 1
Hal ini dikatakan demikian kerana dengan persediaan fizikal
dan mental yang kukuh mereka akan mampu menghadapi
segala tekanan dan bebanan yang akan dihadapi nanti.
3 Ayat
Huraian 2
Bukan itu sahaja, mereka juga akan dapat menghasilkan kerja
yang berkualiti.
4 Ayat
Outcome 1
(Kesan)
Pada masa yang masa,dengan persediaan dan kekuatan dari segi
fizikal dan mental akan menghasilkan pekerja dan masyarakat
yang berdaya saing.
5 Ayat
Outcome 2
Hal ini sudah pasti akan melonjakkan ekonomi dan seterusnya
memajukan negara kita.
6 Ayat
Huraian 4
Sebaliknya, tanpa persediaan dari segi fizikal dan mental
sudah pasti para remaja tidak akan mampu untuk
mendepati tekanan dan bebanan yang bakal ditempuhi
dalam dunia kerjaya nanti.
7 Ayat Contoh Tamsilannya, bebanan kerja boleh menyebabkan emosi
terganggu dan fikiran bercelaru sehingga mengakibatkan
penyakit serius seperti tekanan darah tinggi,kemurungan dan
sebagainya.
8 Ayat Huraian
Contoh 1
Lantaran itu, mereka tidak akan dapat memberi tumpuan dan
mengekalkan prestasi yang cemerlang dalam pekerjaannya.
9 Ayat
Peribahasa
Fenomena ini amat sesuai dengan peribahasa Melayu yang
mengatakan bahawa berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke
tepian, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian.
10 Ayat
Penegasan
Sudah terang lagi besuluh bahawa bersedia dari segi fizikal dan
mental merupakan antara persediaan remaja sebelum
menceburi bidang pekerjaan.

 

Perenggan Isi Kedua

Ayat Jenis Ayat Ayat Contoh
1 Ayat Topik Selain itu, persediaan remaja sebelum menceburi
bidang pekerjaan yang seterusnya ialah mereka
hendaklah mempunyai kemahiran komunikasi.
2 Ayat
Huraian 1
Hal ini bermaksud, melalui kemahiran kamunikasi
yang baik mereka akan dapat memberi dan menerima
arahan dengan jelas.
3 Ayat
Huraian 2
Di samping itu, mereka juga akan dapat berinteraksi
dengan baik.
4 Ayat
Outcome 1
Hal ini menyebabkan mereka mampu menjadi
pekerja yang produktif atau pemimpin yang
berwibawa.
5 Ayat
Outcome 2
Maka, ini secara tidak langsung mampu menaikkan
produktiviti dan meningkatkan ekonomi negara.
6 Ayat
Huraian 4
Berbeza dengan tanpa kemahiran komunikasi yang baik
nescaya mereka tidak dapat berinteraksi dengan lancar dan ini
akan menjejaskan prestasi kerja.
7 Ayat Contoh Misalnya, petah dan matang berbicara dalam melontarkan idea dan
pendapat.
8 Ayat Huraian
Contoh 2
Kesemua ini amatlah penting memandangkan dunia terbuka pada
hari ini memerlukan seseorang itu berkebolehan untuk menyatakan
hujah yang bernas serta pendapat yang matang bagi memperluas
rangkaian klien dan pasaran.
9 Ayat
Peribahasa
Peribahasa Melayu ada mengatakan bahawa kalau tidak
dipecahkan ruyung manakan dapat sagunya.
10 Ayat
Penegasan
Berdasarkan penerangan di atas jelaslah bahawa mempunyai
kemahiran komunikasi yang baik merupakan antara pesediaan
remaja sebelum menceburi bidang pekerjaan.

Penutup

1 Ayat
Cadangan
Sebelum mata pena diskusi melabuhkan noktahnya,
jelaslah bahawa isu persediaan remaja sebelum
menceburi bidang pekerjaan perlulah ditangani oleh
ibu bapa,pihak sekolah dengan kerjasama remaja itu
sendiri.
2 Ayat
Harapan
Oleh sebab itu, semua pihak yang bertanggungjawab
terutamanya kauselor sekolah hendaklah menganjurkan
seminar dan taklimat secara berkala tentang kepentingan
membuat pilihan kerjaya dan persediaan sebelum
memasuki dunia kerjaya kepada pelajar.
3 Ayat
Peribahasa
Kita hendaklah menangani isu ini dengan lebih efektif dan
bijaksana sebelum kudis menjadi tokak, sudah
terhantuk baru tengadah.
3 Ayat
Pendapat
Sekiranya langkah-langkah ini berjaya direalisasikan, saya
yakin masa depan remaja akan lebih terjamin.

 

Jumlah Perkataan Setiap Perenggan

Pendahuluan – 77 pp
Perenggan Isi 1 – 184 pp
Perenggan Isi 2 – 161 pp
Penutup – 81 pp
Jumlah Keseluruhan – 503 pp

Karangan ini daripada Cikgu Juilis Mokujal, Guru Cemerlang BM SMK Narinang, Kota Belud.

Semoga contoh karangan Bahasa Melayu ini boleh menjadi panduan kepada pelajar yang bakal menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

Previous articleCara menulis rumusan Bahasa Melayu SPM KSSM
Next articleSesi persekolahan ditangguh, mula dibuka pada 3 Oktober

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here